Elektrolytstoornissen

Uit ECGpedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

in aanbouw...

Hypercalciëmie

Hypercalciëmie bevordert een snelle repolarisatie. Dit leidt tot:

- milde hypercaliëmie: hoge spitse tentvormige T-toppen met een smalle basis

- ernstige hypercaliëmie: extreem verbreed QRS, lage R, afwezige P-top en hoge spitse T-top

- symptomen: irritatie, slaperigheid, spiezwakte, perifere neuropathies, anorexie, constipatie

cave: hypercalciëmie induceert digitalis toxiciteit

Hypocalciëmie

In tegenstelling tot hyper-calciëmie leidt hypo-calciëmie tot:

- lichte afname van de QRS-duur

- PR-duur kan afgenomen zijn

- verlaging en omkering T-top

- verlenging QT-interval

- uitgesproken U-golf

- verlengd ST-segment en ST-depressie

Symptomen: spierkrampen, convulsies, gevoelloosheid en tintelingen.

cave: afname calcium leidt tot toename natrium entry in de cellen met als gevolg herhaaldelijk vuren van de zenuwen; Dit kan leiden tot cardiale aritmieën.

Hyperkaliëmie

Een verhoogd kalium gehalte leidt tot een spitsere en hogere T-top. Daarnaast wordt de P-top vlakker en is zelf bij extreme hyperkaliëmie niet meer zichtbaar. Ten slotte leidt een verhoogd serumkaliumgehalte tot een langere depolarisatie van de kamers m.a.g. een bredere QRS-complex. (bij concenraties >7.5mmol/l kan er aamleiding zijn tot zowel boezem- en kamerstilstand als kamerfibrilleren.

Hypokaliëmie

Bij daling van het serumkaliumgehalte treedt er depressie op van het ST-segment en wordt de T-top vlakker. Deze leidt in extreme gevalen zelfs tot een T-top inversie. Tevens onstaat er a.g.v. de hypokaliëmie een U-golf, welke steeds duidelijker wordt naar mate het gehalte aan kalium daalt.