Grondbeginselen

Uit ECGpedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In de sinusknoop (SA node) zitten pacemakercellen die de hartfrequentie bepalen.

Eerst depolariseren en contraheren de boezems (atria), daarna de hartkamers (ventrikels) Het electrische signaal tussen de boezems en hartkamers loopt van de SA knoop, via de atria, naar de AV-knoop (atrioventriculaire overgang) naar de bundel van His en vervolgens naar de linker en rechter bundeltak, die uiteindelijk uitmonden in een fijnvertakt netwerk van Purkinjevezels.


Een electrocardiogram is een registratie van de electrische activiteit van het hart. Hartspiercellen trekken samen (contraheren) zodra zij een electrische impuls krijgen. In rust is de buitenste membraam van de cel gedepolariseerd (negatief geladen). Tijdens de depolarisatie, wordt de membraam positief geladen door instroom van natrium en calciumionen de harstpiercel in. Dit signaal wordt electrisch geneutraliseerd door kalium influx.Als een positieve depolarisatiegolf zich in de richting van een huidelectrode beweegt, onstaat een positieve uitslag (uitslag naar boven gericht)


De P golf onstaat door depolarisatie van de atria.

Het QRS complex is een middeling van de depolarisatiegolven van de endomyocardiale (binnenste) en epicardiale (buitenste) spiercellen


De T golf ontstaat door repolarisatie van de ventrikelcellen. Tijdens de T golf is er geen spieractiviteit (het hart staat stil).

Zie ook deze [[1]|animatie] van de hartcyclus