Pathologische Q-golven

(Doorverwezen vanaf Pathologische Q golven)

Een doorgemaakt myocardinfarct is te herkennen aan een pathologische Q-golf. Pathologische Q-golven ontstaan als elektrische activiteit ontbreekt. Een myocardinfarct kan gezien worden als een elektrisch gat, aangezien littekenweefsel niet elektrisch actief is. Pathologische Q-golven zijn geen vroeg teken van een myocardinfarct, meestal duurt het uren tot dagen voordat ze ontstaan. Eenmaal aanwezige, pathologische Q-golven verdwijnen zelden. Soms gebeurt dit indien een myocardinfarct vroeg wordt behandeld met bijvoorbeeld een percutane interventieprocedure, waardoor 'stunned' hartweefsel weer actief wordt. In alle andere situaties blijven de pathologische Q-golven permanent zichtbaar.

Een pathologische Q-golf
Een doorgemaakt voorwandinfarct met littekenvorming

De precieze criteria voor pathologische Q-golven zijn onderwerp van discussie geweest. Hier gebruiken we de meest recente definitie , zoals die door de ESC en ACC gehanteerd wordt.[1]

Definitie van een pathologische Q-golf
Iedere Q-golf in afleiding V2-V3, breder dan 0,02 sec. of een QS-complex in afleiding V2 en V3
Een Q-golf van 30 ms (0,03 sec.) breed of meer, en 1 mm diep of een QS-complex in afleiding I, II, AVL, AVF, of V4-V6 (de Q-golf moet in twee aanpalende afleidingen zichtbaar zijn en ≥ 1 mm diep zijn).
R-golf van > 0,04 sec. breed in V1-V2 en R/S > 1 met een concordant positieve T-golf in de afwezigheid van een bundeltakblok

NB

  • Afwezigheid van een pathologische Q-golf sluit een (doorgemaakt) myocardinfarct niet uit!
  • Afleiding III laat vaak een Q-golfje zien. Zolang dat niet ook in II of AVF te zien is, is er geen sprake van een pathologische Q-golf.

De Minnesota Code Classification System for Electrocardiographic Findings geeft een zeer uitgebreide definitie van een pathologische Q-golf.

Referenties

  1. Thygesen K, Alpert JS, White HD, Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Redefinition of Myocardial Infarction, Jaffe AS, Apple FS, Galvani M, Katus HA, Newby LK, Ravkilde J, Chaitman B, Clemmensen PM, Dellborg M, Hod H, Porela P, Underwood R, Bax JJ, Beller GA, Bonow R, Van der Wall EE, Bassand JP, Wijns W, Ferguson TB, Steg PG, Uretsky BF, Williams DO, Armstrong PW, Antman EM, Fox KA, Hamm CW, Ohman EM, Simoons ML, Poole-Wilson PA, Gurfinkel EP, Lopez-Sendon JL, Pais P, Mendis S, Zhu JR, Wallentin LC, Fernández-Avilés F, Fox KM, Parkhomenko AN, Priori SG, Tendera M, Voipio-Pulkki LM, Vahanian A, Camm AJ, De Caterina R, Dean V, Dickstein K, Filippatos G, Funck-Brentano C, Hellemans I, Kristensen SD, McGregor K, Sechtem U, Silber S, Tendera M, Widimsky P, Zamorano JL, Morais J, Brener S, Harrington R, Morrow D, Lim M, Martinez-Rios MA, Steinhubl S, Levine GN, Gibler WB, Goff D, Tubaro M, Dudek D, and Al-Attar N. Universal definition of myocardial infarction. Circulation. 2007 Nov 27;116(22):2634-53. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.107.187397 | PubMed ID:17951284 | HubMed [Thygesen]
  2. Alpert JS, Thygesen K, Antman E, and Bassand JP. Myocardial infarction redefined--a consensus document of The Joint European Society of Cardiology/American College of Cardiology Committee for the redefinition of myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2000 Sep;36(3):959-69. DOI:10.1016/s0735-1097(00)00804-4 | PubMed ID:10987628 | HubMed [Alpert]

Alle samenvattingen van Medline: PubMed | HubMed