QRS-morfologie

Versie door Drj (overleg | bijdragen) op 26 apr 2006 om 20:59

Bepaalde verschijnselen gaan gepaard met een karakteristieke QRS-morfologie. Op grond van de QRS-morfologie kan men vaststellen of er sprake is van:

Als het QRS complex breder is dan 0.12 seconde is er sprake van een:

    • linker bundel takblok (LBTB))
    • rechter bundeltak blok (RBTB)
    • interventriculaire geleidingsvertraging

Bij een asdraai naar links of rechts kan er sprake zijn van een:

    • linker anterior fascie blok (LAFB)
    • linker posterior fascie blok (LPFB)


De belangrijkste vraag bij het kijken naar de QRS morfologie is: is er een oud infarct? Is er linker ventrikelhypertrofie? Is er een geleidingsprobleem? Als dat er allemaal niet is, ben je klaar en kan je naar de volgende stap, het ST segment.

Criteria voor LBTB

QRS >0,12 sec met brede R in I aVL V5V6 en afwezige q aldaar.

 

Criteria voor RBTB

QRS >0,12 sec. met RSR'-patroon in V1waarbij R' >R.

 

Criteria voor LAFB

asdeviatie naar links (<-30°); 
geen of vrijwel geen S in I alwaar normale kleine q; 
S >R in II, III; 
QRS niet of slechts in geringe mate verbreed. 
 
Linker anterior hemiblok


Criteria voor LPFB

asdeviatie naar rechts >+120°; 
diepe S in I; 
kleine q in III; 
QRS niet of slechts in geringe mate verbreed;

criteria voor RVH of oud lateraal myocardinfarct mogen niet aanwezig zijn.