QRS-morfologie

Uit ECGpedia
Versie door Drj (overleg | bijdragen) op 26 apr 2006 om 15:27
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Bepaalde verschijnselen gaan gepaard met een karakteristieke QRS-morfologie. Op grond van de QRS-morfologie kan men vaststellen of er sprake is van:

--> In het QRS-complex van afleiding V1 is de S-deflectie onder normale omstandigheden dieper dan de R-top.

  • een intraventriculair geleidingsblok
  • linker anterior fascie blok (LAFB)
  • linker posterior fascie blok (LPFB)
  • rechter bundeltak blok (RBTB)
  • linker bundel takblok (LBTB))
  • een doorgemaakt myocardinfarct.


Criteria voor LBTB

QRS >0,12 sec met brede R in I aVL V5V6 en afwezige q aldaar.

E lbbb.jpg

Criteria voor RBTB

QRS >0,12 sec. met RSR'-patroon in V1waarbij R' >R.

E rbbb.jpg

Criteria voor LAFB

asdeviatie naar links (<-30°); 
geen of vrijwel geen S in I alwaar normale kleine q; 
S >R in II, III; 
QRS niet of slechts in geringe mate verbreed. 
Linker anterior hemiblok


Criteria voor LPFB

asdeviatie naar rechts >+120°; 
diepe S in I; 
kleine q in III; 
QRS niet of slechts in geringe mate verbreed;

criteria voor RVH of oud lateraal myocardinfarct mogen niet aanwezig zijn.

Criteria voor doorgemaakt myocardinfarct

Bestand:PathQ.jpg
Criteria voor een pathologische Q golf


Een doorgemaakt myocardinfarct is te herkennen aan een pathologische Q golf. Een pathologische Q golf is dieper dan 1/3 van de hoogte van het QRS complex en breder dan 0,04 sec.

Een pathologische Q golf ontstaat doordat er op de plaats van de

Q >0,04 sec of Q >0,03 sec. mits Q >1/3 R in I II aVF V2V3V4V5of V6; 
Q >0,04 sec in aVL mits R aldaar >3 mm; 
Q >0,05 sec in III + Q >1 mm in aVF; 
QS in V2V3V4V5 of V6mits een R aanwezig is in de afleiding rechts van de QS; 
QS in V1 t/m V3; 
QS in V1 en V2 mits geen LVH; 
QS in II; 
R-afname tot 2 mm of minder tussen V1-V2 of V2-V3 of V3-V4 

(voor het stellen van de diagnose doorgemaakt myocardinfarct is de aanwezigheid van 1 van bovenstaande criteria voldoende).

Een pathologische Q golf