Elektrolytstoornissen

Uit ECGpedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Auteur J.S.S.G. de Jong
Co-Auteur
Moderator T.T. Keller
Supervisor
Lees meer over auteurschap op ECGpedia

Hyperkaliëmie

Kalium heeft met name effect op de repolarisatiefase

Ecg-kenmerken van een verhoogd kalium:

  • Hogere en spitsere T-toppen (bij milde hyperkaliëmie)
  • QRS-verbreding, lage R, afwezige P-top en hoge spitse T-top (bij ernstige hyperkaliëmie).

Bij welke kaliumspiegel deze veranderingen optreden kan individueel erg verschillen. Over het algemeen worden ecg-afwijkingen belangrijker geacht dan de kaliumspiegel bij het inschatten van het risico op ritmestoornissen bij hyperkaliëmie.


Hypokaliëmie

Ecg-kenmerken van hypokaliëmie zijn:

  • QT-verlenging met risico op Torsade de Pointes
  • Een prominente U-golf
  • Eventueel T-topvervlakking en -inversie
  • ST-depressie

Hypercalciëmie

Een voorbeeld van hypercalciëmie

Hypercalciëmie bevordert een snelle repolarisatie. Dit leidt tot:

  • verkorting QT-interval zodat QRS gelijk overgaat in T
  • toegenomen amplitude T-top
  • symptomen: irritatie, slaperigheid, spierzwakte, perifere neuropathieën, anorexie, constipatie

cave: hypercalciëmie induceert digitalistoxiciteit

Hypocalciëmie

Een voorbeeld van hypocalciëmie

In tegenstelling tot hyper-calciëmie leidt hypo-calciëmie tot:

  • Verlenging van QT-tijd door met name verlenging van het iso-elektrische deel van het ST-segment en dus verplaatsing van de T-top naar achteren, die soms wat vlakker is


Symptomen: spierkrampen, convulsies, gevoelloosheid en tintelingen. Symptomen van Chvostek en Trousseau kunnen opgewekt worden.

cave: afname calcium leidt tot toename natriuminstroom in de cellen met als gevolg herhaaldelijk vuren van de zenuwen. Dit kan leiden tot cardiale aritmieën.