Wijzigingen

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Inspanningstesten

6 bytes toegevoegd, 12 jul 2017 14:56
geen bewerkingssamenvatting
''IN AANBOUW...''
=Inleiding=
Inspanningtesten kunnen zeer waardevol zijn bij het bepalen van het uithoudingsvermogen van de patiënt. Een inspanningstest kan verricht worden om de algehele conditie van de patiënt te bepalen, het functionele uithoudingsvermogen, de longfunctie, en/of het uithoudingsvermogen van het hart. Bij de eerste twee zal vooral de nadruk gelegd worden op zuurstof uitwisseling zuurstofuitwisseling in de longen d.m.v. een VO2max -test en d.m.v. een lactaat metinglactaatmeting. Bij het bepalen van het uithoudingsvermogen van het hart zal er meer nadruk gelegd worden op het ECG ecg en daar gaat deze pagina ook over. Plaatje
=Inspannings ECG-ecg=Het inspannings ECG -ecg (afgekort X-ECGecg) zal typisch plaatsvinden op een loopband of op een fiets. De patiënt krijgt [http://nl.ecgpedia.org/wiki/Grondbeginselen#De_ECG_electrodes ECG electrodenecg-elektroden] opgeplakt en zal gaan inspannen. Als de patiënt niet in staat is zich fysiek in te spannen a.g.v. een fysieke beperking (bijv. Artroseartrose) kan er ook een chemische inspanning plaatsvinden. Dit gebeurt dan meestal m.b.v. Adenosine, een vaatverwijder, of Dobutamine.
Hiernaast ziet u een foto van een patiënt op een loopband.
'''Indicaties X-ECGecg'''
In 2002 heeft de American Heart Association (AHA) een aantal Klasse I indicaties opgesteld voor het verrichten van een inspanningstest.<cite>GibbonsAHA</cite><cite>GibbonsAHA2</cite><cite>Gibbons1997</cite> Onderstaand zijn een aantal indicaties opgesomd:
*Om coronaire insufficientie insufficiëntie te diagnostiseren diagnosticeren bij patienten patiënten met pijn op de borst. Indien deze patienten patiënten in subgroepen onderverdeeld worden op basis van leeftijd en de aard van de klachten, varieert de a priori kans -priorikans op coronair sclerose coronairsclerose van 5 tot 89% (4). Daarom is van groot belang van te voren een risico inschatting risicoinschatting te maken bij iedere patiënt. Inspannings ECGs -ecg's zijn goed bruikbaar bij patienten patiënten met een intermediate pretest probability. Positieve testen in bij deze patienten patiënten zijn waarschijnlijk echt positief omdat de voorspellende waarde van de test hoger ligt. De test is minder bruikbaar bij patienten patiënten met een hoge of lage pretest probability. De test is overbodig om diagnose te stellen in deze patiënten. *Om prognose en beleid bij patienten patiënten met bewezen coroniare coronaire hartziekte te bepalen, inclusief patienten patiënten met behandelde en stabiele Angina Pectoris angina pectoris of een myocard infarctmyocardinfarct.*Als screening middel screeningmiddel voor coronaire hartziekten in geselecteerde hoog -risico -asymptomatische patientengroepenpatiëntengroepen. *Om inspannings tolerantie inspanningstolerantie en therapie te testen bij patienten patiënten met hartfalen die eventueel voor harttransplantatie worden opgewerkt.*Functionele inspanningtesten inspanningstesten kunnen ook gebruikt wiorden worden om inspanningstolerantie te testen. Bijvoorbeeld ter evaluatie van arbeidsongeschiktheid, topsporters, of revalidatie.
*Om ritmestoornissen te evalueren bij geselecteerde patiënten.
'''Contra-indicaties'''
Inspannings testen Inspanningstesten zijn niet helemaal zonder potentieel gevaar en ongemak voor de patiënt. Myocard infarctMyocardinfarct, ritmestoornissen zoals VT/VF en zelfs dood (hoewel zeer zeldzaam) kunnen optreden bij een inspanningstest. Voor iedere 10.000 testen zijn er 3,6 myocard infarctenmyocardinfarcten, 4,8 ernstige arritmiën aritmieën en 0.,5 doden gerapporteerd in een studie met 500.000 X-ECGs ecg's (<cite>Weiner1979</cite>).
De 2001 -AHA - en 2002 -ACC/AHA -richtlijnen <cite>GibbonsAHA</cite><cite>GibbonsAHA2</cite><cite>Gibbons1997</cite> hebben de volgende relatieve contraindicaties contra-indicaties voor inspanningstesten opgesteld:
* Acuut myocard infarct myocardinfarct (< 2 dagen)
* Instabiele angina pectoris
* Ongecontroleerde aritmie met hemodynamische component
* Symptomatische ernstige aorta stenoseaortastenose
* Ongecontroleerd symptomatisch hartfalen
* Actieve endocarditis of acute myocarditis of pericarditis
* Acute aorta dissectieaortadissectie
* Acute long- of systemische embolie
* Acute niet-cardiale stoornis die zou kunnen verergeren bij inspanning
Er zijn ook relatieve contraindicaties contra-indicaties die ondergeschikt zouden kunnen zijn als de winst van een X-ECG ecg sterker is dan het risico.
=Inspanningsprotocol=
*keuze van Devicedevice
*keuze fiets/band/chemisch
{{clr}}
=ECG Ecg-veranderingen bij inspanning=
=Positieve inspanningstest=
[[Image:xECG_in_rest.jpg|thumb|Het ECG ecg in rust toont normale ST -segmenten]][[Image:xECG_in_exercise.jpg|thumb|Direct na het staken van inspanning is duidelijk ST -depressie in V3-V6 te zien]]
{{clr}}
=Stop CriteriaStopcriteria=
=Presentaties=
Bekijk presentaties over het inspannings ECG -ecg
*Door dr. Wouter Kok, cardioloog in het AMC '''presentatie'''
{{clr}}
==ReferencesReferenties==
<biblio>
#GibbonsAHA pmid=12392846

Navigatiemenu