Wijzigingen

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
9.054 bytes verwijderd ,  20 dec 2011 01:39
mZqQKDWYUqBOemv
Regel 1: Regel 1: −
{{auteurs|
+
Heucvka good job. I sure appreciate it.
|mainauthor= [[user:Drj|J.S.S.G. de Jong]]
  −
|coauthor= [[user:Vdbilt|I.A.C. van der Bilt]]
  −
|moderator= [[T.T. Keller]]
  −
|supervisor=
  −
}}
  −
==Medicatie==
  −
===Digitalis===
  −
[[Afbeelding:med_digitalis.png|thumb|Typische voor digitalisintoxicatie is de komvormige ST-depressie]]
  −
Afwijkingen op het ECG die passen bij digitalisintoxicatie (digitalis = Lanoxin) zijn:
  −
*komvormige ST-depressie.
  −
*T-top vlak, negatief of bifasisch
  −
*QT is verkort
  −
*Verhoogde u-golf amplitude
  −
*Verlengd PR- interval
  −
*Brady-aritmiën:
  −
**Sinusbradycardie
  −
**AV blok. Inclusief compleet AV blok en Wenkebach.
  −
*Tachyaritmiën:
  −
**Junctionele tachycardie
  −
**Boezemtachycardie
  −
**Ventriculaire ectopie, bigemini, monomorfe ventriculaire tachycardie, bidirectionele ventriculaire tachycardie
  −
 
  −
Intoxicatie kan leiden tot een SA-blok of AV-blok eventueel i.c.m. een tachycardie. '''NB''' de effecten hiervan worden versterkt door hypokaliëmie. In extreme hoge concentraties kunnen ritmestoornissen (''ventriculaire tachycardie, ventrikelfibrileren, atriumfibrileren'') ontstaan. Als oorzaak wordt vaak het prikkelen van ectopische foci aangewezen.
  −
 
  −
===Anti-artimetica===
  −
* '''anti-aritmica :''' Deze kunnen tot een scala aan ECG-veranderingen leiden;
  −
**brede en onregelmatige P-top
  −
**verlenging en brede QRS-complex
  −
**verlenging QT-interval (brady-, tachycardieën, AV-blok, ventriculair tachycardie)
  −
**ontstaan van U-golf
  −
**bij intoxicatie is er een versterking van de bovengenoemde kenmerken--> ontstaat het effect van een glijbaan
  −
 
  −
Daarnaast kunnen er als bijwerking ritmestoornissen optreden (pro-aritmische werking)
  −
 
  −
=== Nortriptyline intoxicatie ===
  −
[[Afbeelding:ECG_nortr_intox.png|thumb| Een voorbeeld van ernstige nortriptyline intoxicatie. Het natriumkanaal remmende effect uit zich in een verbreed QRS complex en een verlengde QT tijd.]]
  −
[[Afbeelding:ECG_TCA_intox.jpg|thumb| Ernstige intoxicatie met tricyclische antidepressiva.]]
  −
{{clr}}
  −
 
  −
=== Amitriptyline intoxicatie ===
  −
[[Afbeelding:ECG_amitr_OD_during.jpg|thumb| Een voorbeeld van ernstige amitriptyline intoxicatie. Het remmende effect van het natriumkanaal uit zich in een verbreed QRS complex.]]
  −
[[Afbeelding:ECG_amitr_OD_before.jpg|thumb| Een ECG van dezelfde patient vóór de intoxicatie.]]
  −
 
  −
{{clr}}
  −
 
  −
==Pericarditis==
  −
{{:Pericarditis}}
  −
 
  −
==Myocarditis==
  −
 
  −
[[w:Myocarditis|Myocarditis]] is een ontsteking van het myocard en interstitium. De symptomen zijn vage borstpijn, abnormale hartslag en progressief hartfalen. Het kan allerlei oorzaken hebben: viraal, bacterieel, schimmel, parasiet, spirochaet, auto-immuun, borreliose (ziekte van Lyme) en AIDS.
  −
 
  −
Acute myocarditis veroorzaakt aspecifieke ST veranderingen. Deze kunnen gepaard gaan met supraventriculaire als ventriculaire ritmestoornissen en T golf afwijkingen komen ook voor.
  −
 
  −
==Longembolie==
  −
{{:Longembolie}}
  −
 
  −
==Longemfyseem==
  −
Het ECG toont in de afleidingen I, II, III laag gevolteerde QRS-complexen. Tevens vindt men een rechter asdraaing (negatieve QRS-complex). Dit wordt veroorzaakt door de verhoogde weerstand waartegen de rechter kamer moet pompen. Dit leidt tot rechter kamerhypertrofie.
  −
 
  −
==Pacemaker==
  −
Zie het eigen hoofdstuk [[Pacemaker]]
  −
 
  −
==Tamponade==
  −
[[Afbeelding:ECG000028.jpg|thumb|Electrische alternans]]
  −
Bij een tamponade bevindt er zich zoveel vocht in het hartzakje dat het hart samengedrukt wordt en niet meer goed kan pompen. Dit kan worden veroorzaakt door een pericarditis of een myocarditis. Ook na een myocardinfarct kan dit voorkomen; het syndroom van Dressler.
  −
Indien bij patiënten met kanker pericardvocht en een tamponade voorkomt is dit vaak een uiting van de ziekte: dit heet een pericarditis carcinomatosa.
  −
 
  −
Het ECG bij een harttamponade toont:
  −
*Sinus tachycardie
  −
*Laag-voltage QRS complexen, [[microvoltages]]
  −
*Alternatie van de QRS complexen, veelal in een 2:1 ratio. Electrische alternans wordt ook gezien bij patienten met myocard ischemie, acute pulmonaire embolie, en tachyarrhythmiën
  −
*PR segment depressie (dit is ook te zien bij een [[Ischemie#Atriaal_.2F_boezem_infarct|atriaal infarct]])
  −
 
  −
Als bij een patiënt met een harttamponade de bloeddruk gemeten wordt kun je een Pulsus Paradoxus vinden. Dit is betekent dat er een significant bloeddrukverschil is tussen in- en uitademing.
  −
{{clr}}
  −
 
  −
==Ventriculair Aneurysma==
  −
[[image:Heart_left_ventricular_aneurysm_sa.jpg|thumb|Een ventriculair aneurysma van de voorwand door een doorgemaakt voorwandinfarct]]
  −
Het ECG patroon suggereert een acute MI. Alle klassieke tekenen van een MI; Q-golven, ST-elevaties (>1mm, >4 weken aanwezig)en T-golf inversies zijn aanwezig. Ter uitsluiting van een MI, is vergelijking met oude ECG's verreist (MI heeft jaren eerder plaatsgevonden).
  −
{{clr}}
  −
 
  −
==Gedilateerde Cardiomyopathie==
  −
Vaak ziet men hierbij een LBTB of een verbreed QRS-complex. Tevens zijn hier ook aspecifieke ST veranderingen aanwezig. Daarnaast vindt men ook tekenen van linkerboezemdilatatie.
  −
 
  −
==Hypertrofische Obstructieve Cardiomyopathie==
  −
HOCM is een erfelijke aandoening
  −
Deze vertonen meestal tekenen van [[ventrikelhypertrofie|linkerkamerhypertrofie]] en [[P_top_morfologie|linkerboezemdilatatie]].
  −
 
  −
==Electrolytstoornissen==
  −
Zie het eigen hoofdstuk: [[electrolytstoornissen]]
  −
 
  −
==Hypothermie==
  −
[[Afbeelding:osborne.png|thumb| een Osborne J golf]]
  −
[[Afbeelding:osborne_ecg.jpg|thumb| Een ECG van een patient met een kerntemperatuur van 32 celsius. Sinusbradycardie en een Osborne golf in V2-V5 zijn zichtbaar]]
  −
[[File:JJ0001.jpg|thumb|Een ECG van een patient met een kerntemperatuur van 28 Celsius toont sinusbradycardie, duidelijke QT verlenging en Osborne golven]]
  −
Bij onderkoeling vindt men een aantal karakteristieke afwijkingen;
  −
* sinubradycardie
  −
* verlenging QTc-interval
  −
* ST-elevatie (onderwand en links-precordiale afleidingen)
  −
* Osborne-golven (trage deflexies aan het einde van het QRS-complex)
  −
{{clr}}
  −
 
  −
==ECG uitingen van cerebrale aandoeningen==
  −
[[Afbeelding:ECG_SAB.png|thumb| ECG van een 74 jarige patiënte met een subarachnoïdale bloeding. Met name de negatieve T -toppen en de QT verlening vallen op.]]
  −
In 1938 publiceerde Aschenbrenner <cite>Aschenbrenner</cite> dat repolaristatiestoornissen kunnen optreden bij intracraniële drukverhoging. Sindsdien zijn er veel publicaties verschenen waarbij ECG afwijkingen zijn beschreven bij aandoeningen van het centrale zenuwstelsel.
  −
 
  −
De ECG afwijkingen die zijn beschreven zijn:
  −
*ST-elevaties,
  −
*ST-depressie,
  −
*T-top veranderingen, waarbij diepe negatieve T's over de precordiale afwijkingen het meest frequent worden beschreven
  −
*verlengde QT-tijd.
  −
*prominente u-golven.
  −
 
  −
Deze afwijkingen worden frequent beschreven bij [[w:Subarachnoid_hemorrhage|subarachnoïdale bloedingen (SAB)]] (indien serieel gemeten is bij bijna iedere SAB-patiënt op tenminste 1 ECG een afwijkingen te zien), maar ook bij [[w:Subdural_haematoma|subdurale hematomen]], ischemische [[w:Cerebrovascular_accident|CVA]]'s, [[w:Brain_tumor|hersentumoren]], [[w:Guillain-Barre|Guillain Barré]], [[w:Epilepsy|epilepsie]] en bij [[w:Migraine|migraine]]. De ECG afwijkingen zijn over het algemeen reversibel en hebben beperkte prognostische waarde. Toch kunnen de repolarisatieafwijkingen gepaard gaan met myocardschade en echocardiografische afwijkingen. De oorzaak van de ECG afwijkingen is niet geheel duidelijk. Gedacht wordt aan een overstimulatie van het sympathische zenuwstelsel en een daarop volgende "catecholaminestorm".
  −
 
  −
==Contusio cordis / Commotio cordis==
  −
[[w:Cardiac_contusion|Contusio cordis]] (contusio cerebri = 'hersenschudding', contusio cordis dus een 'hartschudding) wordt veroorzaakt door stomp borsttrauma, meestal als gevolg van een auto- of motorongeluk of bij vechtsporten<cite>Maron</cite>. Hierbij kunnen ritmestoornissen optreden of hartfalen. De diagnose wordt gesteld met behulp van bloedonderzoek en echocardiografie.
  −
Mogelijke afwijkingen op het ECG zijn:<cite>Sybrandy</cite>
  −
 
  −
'''Niet-specifieke afwijkingen'''
  −
*Pericarditis-achtige ST elevatie of PTa depressie
  −
*Verlengd QT interval
  −
'''Myocardschade'''
  −
*Nieuw Q golven
  −
*ST-T segment elevatie of depressie
  −
'''Geleidingsstoornissen'''
  −
*Rechter bundeltakblok
  −
*Fasciculair blok
  −
*AV geleidingsstoornissen (1e, 2e, en 3e graads AV blok)
  −
'''Arrhythmieën'''
  −
*Sinustachycardie
  −
*Atriale en ventriculaire extrasystolen
  −
*Boezemfibrilleren
  −
*Ventriculaire tachycardie
  −
*[[Ritmestoornissen#Ventrikelfibrilleren|Ventrikelfibrilleren]]
  −
*Sinusbradycardie
  −
*Atriale tachycardie
  −
 
  −
==Lown Ganong Levine Syndroom==
  −
Het Lown Ganong Levine Syndrome is een pre-excitatie syndroom waarbij de atria verbonden zijn met onderste deel AV knoop of His. Op het ECG zie je het volgende:
  −
* kort PR interval, < 120 ms
  −
* normaal QRS complex
  −
* geen delta wave
  −
==Linker en rechter bundeltak-blok==
  −
zie: [[Geleidingsvertraging]]
  −
 
  −
==Cocaine intoxicatie==
  −
|<!--col1-->[[Image:JJ00001.jpg|200px]]
  −
 
  −
==Referenties==
  −
<biblio>
  −
#Sybrandy pmid=12695446
  −
#Rodger pmid=11018210
  −
#Ferrari pmid=9118684
  −
#Aschenbrenner Aschenbrenner R, Bodechtel G, ''Über Ekg.-Veränderungen bei Hirntumorkranken''. Journal of Molecular Medicine, 17, 9, 2/1/1938, Pages 298-302, http://dx.doi.org/10.1007/BF01778563
  −
#Maron pmid=14681516
  −
</biblio>
 
Anonieme gebruiker

Navigatiemenu