Elektrolytstoornissen

Uit ECGpedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur J.S.S.G. de Jong
Co-Auteur {{{coauthor}}}
Moderator T.T. Keller
Supervisor
Lees meer over auteurschap op ECGpedia

Hyperkaliëmie

Kalium heeft met name effect op de repolarisatie-fase

ECG kenmerken van een verhoogd kalium:

  • Hogere en spitsere T-toppen (bij milde hyperkaliëmie)
  • QRS verbreding, lage R, afwezige P-top en hoge spitse T-top (bij ernstige hyperkaliëmie).

Bij welke kaliumspiegel deze veranderingen optreden kan individueel erg verschillen. Over het algemeen worden ECG afwijkingen belangrijker geacht dan de kaliumspiegel bij het inschatten van het risico op ritmestoornissen bij hyperkaliemie.


Hypokaliëmie

ECG kenmerken van hypokaliëmie zijn:

  • QT verlenging met risico op Torsade de Pointes
  • Een prominente U golf
  • Eventueel T top vervlakking en inversie
  • ST depressie

Hypercalciëmie

Een voorbeeld van hypercalciëmie

Hypercalciëmie bevordert een snelle repolarisatie. Dit leidt tot:

  • verkorting QT-interval zodat QRS gelijk overgaat in T
  • toegenomen amplitude T-top
  • symptomen: irritatie, slaperigheid, spierzwakte, perifere neuropathies, anorexie, constipatie

cave: hypercalciëmie induceert digitalis toxiciteit

Hypocalciëmie

Een voorbeeld van hypocalciëmie

In tegenstelling tot hyper-calciëmie leidt hypo-calciëmie tot:

  • Verlenging van QT tijd door met name verlenging van het iso-electrisch deel van het ST segment en dus verplaatsing van de T top naar achteren, die soms wat vlakker is


Symptomen: spierkrampen, convulsies, gevoelloosheid en tintelingen. Symptomen van Chvostek en Trousseau kunnen opgewekt worden.

cave: afname calcium leidt tot toename natrium entry in de cellen met als gevolg herhaaldelijk vuren van de zenuwen; Dit kan leiden tot cardiale aritmieën.